Kurumsal Web Tasarım Nedir ?

Mart 18, 2019 0 Yazar: webmaster

Web tasarım günümüzde özellikle kurumsal firmalar için oldukça önemli pazarlama araçlarının başında yer alıyor. Gelişen ve değişen teknoloji, potansiyel müşterilerin eğilimlerini de doğrudan etkilediğinden, firmaların müşterilere erişim kanalları doğal olarak dijital mecralara kaymış durumda. Hatta günümüzde kurumsal kimlik araçlarının neredeyse tamamı dijital ortamda yer alır demek dahi mümkündür. Bu nedenle Kurumsal web tasarım işlemleri, geniş kitlelere, efektif biçimde ulaşmak isteyen firmalar için bir zorunluluk durumundadır. Pekiyi genel anlamda web tasarımı ile kurumsal uygulamalar arasındaki fark nedir?

Kurumsal Kimlik ve Web Tasarımı

Kurumsal yapılar ya da kurumsallaşma vizyonuna sahip firmalar, kimliklerini doğru ifade edebilmek için evrensel ölçekte araçlar kullanırlar. Bu araçların geneline kurumsal kimlik araçları diyoruz. Geçmişte, kartvizitler, kataloglar, el ilanları ve benzeri biçimde kullanılan bu araçların günümüzde web sitesi boyutu ortaya çıkmıştır ki, her ne kadar diğer araçlar henüz bütünüyle terk edilmemiş olsa da, etkinlikleri web sitelerinin yanında nerdeyse yok olma konumundadır. Ancak web siteleri, her koşulda aynı standartlara sahip değildir. Farklı amaçlara hizmet eden tasarımlar söz konusudur ki, firmanın duruşunu doğru ve yeterli biçimde ifade etmeyen siteler faydalı olmak bir tarafa, zarar verebilme özelliğine de sahiptir. İşte bu nedenle Kurumsal web tasarım uygulamaları, firmaların ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan özel uygulamalar olarak tanımlanır. Kurumsal bir yaklaşımla sitelerin ele alındığı bu tasarım çalışmaları, pazarlama ilkeleri ve firmanın vizyonu dikkate alınarak gerçekleştirilir. Sonuç olarak ortaya; ciddi, nitelikli ve doğal olarak kurumsal kimliğin gelişmesine yardımcı olan web siteleri çıkar.

Web siteleri, görsel tasarım özellikleri ile birlikte, teknolojileri ile de kurumsal kimliği tamamlayan unsurlardır. Sitelerin sahip oldukları yazılım ve kullanıcı deneyimini iyileştirici tasarım özellikleri, etkili sitelerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Elbette bunun için Kurumsal web tasarım hizmetini sunan ekibin yaklaşımının bu ilkeler yönünde olması gerekir. Alanda deneyimi bulunmayan firmalar, web tasarımı konusunda uzmanlıkları olsa dahi, pazarlama ilkeleri ve işletmeciliğin genel ilkelerine uygun sonuçlar üretemeyebilir. Milyonlarca alternatif tasarım içerisinden, kurumsal bir tasarımın ortaya çıkarılması, yazılım ve görsel tasarım bakımından uygun standartlara ulaştırılması uzmanlık gerektiren bir iştir. BU noktada kaliteli sonuçlar elde edebilmek için kurumsal tasarım hizmetlerine yoğunlaşmış deneyimli ekipleri tercih etmeniz doğru yaklaşım olacaktır.